Η Living In σε κατοικία στην Καλαμαριά

Μελέτη και σχεδιασμός κατοικίας στην Καλαμαριά σε συνεργασία με το διακοσμητή Γιάννη Πραβινό.