Η Living In σε κατοικία στο Ωραιόκαστρο

Μελέτη και σχεδιασμός κατοικίας στο Ωραιόκαστρο σε συνεργασία με το διακοσμητή Γιάννη Πραβινό.