Η Living In σε Mεζονέτα

Μελέτη και σχεδιασμός μεζονέτας σε συνεργασία με το διακοσμητή Γιάννη Πραβινό.