Μελέτη και σχεδιασμός κατοικίας στο Πανόραμα

Μελέτη και σχεδιασμός κατοικίας στο Πανόραμα σε συνεργασία με το διακοσμητή Γιάννη Πραβινό.