Μελέτη και σχεδιασμός μεζονέτας στο Πανόραμα

Μελέτη και σχεδιασμός μεζονέτας στο Πανόραμα σε συνεργασία με το διακοσμητή Γιάννη Πραβινό.