Η Living In σε σύγχρονη κατοικία

Μελέτη και σχεδιασμός σύγχρονης κατοικίας σε συνεργασία με το διακοσμητή Γιάννη Πραβινό.