Μελέτη και σχεδιασμός σύγχρονης κατοικίας

Μελέτη και σχεδιασμός σύγχρονης κατοικίας σε συνεργασία με το διακοσμητή Γιάννη Πραβινό.