Τα προϊόντα της Living In σε κατοικία στο Φάληρο

Μελέτη και σχεδιασμός κατοικίας στο Φάληρο σε συνεργασία με το διακοσμητή Γιάννη Πραβινό.